Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007

WIKI.

Τι είναι το wiki;

Είναι διαδικτυακό λογισμικό που ενθαρρύνει την από κοινού σύνθεση και οργάνωση /δόμηση κειμένου πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα.

Πώς λειτουργεί;

Είναι εκπληκτικό πώς ο συνδυασμός ανοικτής συμμετοχής (αφού η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες) και παρέμβασης στη διαμόρφωση ενός ‘λήμματος’ μπορεί τελικά να συμβαδίσει με την ποιότητα. Στην τάξη, πέρα από το κλίμα συνεργασίας που δημιουργείται, οι μαθητές ωφελούνται πολλαπλά. Γίνονται πιο παραγωγικοί, αφού οι πηγές ιδεών και πληροφοριών αυξάνονται. Πιο δημιουργικοί γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν εναλλακτικά και κριτικά. Μαθαίνουν ότι περνάμε από στάδια πριν φτάσουμε στο τελικό ‘προϊόν’. Συνδιαμορφώνουν τη δομή και το περιεχόμενο, μαθαίνουν να αξιολογούν και να αξιολογούνται.

Πώς θα υποστηρίξω τη χρήση του wiki στην τάξη μου;

Για να πετύχει το πείραμα θα πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:
• τον στόχο της χρήσης του εργαλείου (κείμενο: Τι; Γιατί; Σε ποιον απευθυνόμαστε;)

• τα κριτήρια της αξιολόγησης του τελικού προϊόντος, πώς θα χρησιμοποιηθεί; (π.χ. στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας, δημοσίευση στη σχολική εφημερίδα κλπ) και
• τις δυνατότητες του εργαλείου. (το wiki επιτρέπει σε κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά να ‘δει’ τη συνεισφορά των υπόλοιπων μελών στη σύνθεση προτάσεων για το συγκεκριμένο θέμα, που αναπτύσσεται π.χ. την εξέλιξη των επαγγελμάτων στη διάρκεια του 20ου αιώνα.)

Τεχνικές εφαρμογής:

* αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών
* λήψη αποφάσεων από κοινού / αξιολόγηση υλικού (προαιρετική χρήση wiki)
* χρήση wiki
* σύνθεση – επεξεργασία – αξιολόγηση
* εναλλαγή ατομικής και ομαδικής εργασίας

Στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης δημιουργήσαμε το wiki αγωγής υγείας με θέμα τη μεσογειακή διατροφή. Η αρχική δομή περιείχε τις ενότητες:
  • Τι είναι η Μεσογειακή Διατροφή

  • Βασικά συστατικά Μεσογειακής Διατροφής

  • Ωφέλειες Μεσογειακής Διατροφής

  • Ενσωμάτωση Μεσογειακής Διατροφής στην καθημερινή ζωή

Το θέμα επεκτάθηκε :
  • στο σχεδιασμό μαθήματος με κεντρικό άξονα τη μεσ.διατροφή

  • στη διαθεματικότητα και

  • στη μέθοδο σχεδίων εργασίας (project)

1 σχόλιο:

Μαριάννα marianna είπε...

Γεια σου, Σοφία!!! Πολύ μ΄αρέσει που συνεχίζεις ν' ασχολείσαι με το blogging!!! Αλήθεια, έχουμε κι εκείνο το κομμάτι να φτιάξουμε για τη δια βίου μάθηση. Τι λες;