Αναρτήσεις

Startup weekend: video & infographic

Charting Media in the Curriculum - Greece

Video in Social and Professional Learning Networks

Δημιουργώντας ένα βίντεο με τους μαθητές σας

EduTV @ Webinar

Opening education #edcmooc

utopias #edcmooc

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο

Παγκόσμιες γειτονιές

Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βέλτιστες πρακτικές – 2o μέρος

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βέλτιστες πρακτικές - 1o μέρος

Μεθοδολογίες μικτής ή συνδυασμένης μάθησης (Blended Learning) στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών