Αναρτήσεις

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βέλτιστες πρακτικές – 2o μέρος

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βέλτιστες πρακτικές - 1o μέρος

Μεθοδολογίες μικτής ή συνδυασμένης μάθησης (Blended Learning) στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών