Αναρτήσεις

e-τάξη 2007.

Και μερικές φωτογραφίες.

Μέρος τρίτο και τελευταίο.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

second part.

Το ξεκίνημα.