Ευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο

“Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!”