Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

EduTubePlus ProjectΣκοπός του έργου

Το έργο EduTubePlus αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολύγλωσσης, διαδικτυακής υπηρεσίας για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Συνοπτική Περιγραφή (“elevator pitch”)

Η διαδικτυακή υπηρεσία EduTubePlus θα παρέχει μερικές χιλιάδες βίντεο μικρής διάρκειας, προσανατολισμένων στα σχολικά προγράμματα σπουδών χωρών της Ευρώπης, από καταξιωμένους παραγωγούς εκπαιδευτικών βίντεο, μαζί με εργαλεία για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους σε σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αναζητούν αποδοτικά υλικό με έννοιες των προγραμμάτων σπουδών, στη γλώσσα τους, αλλά και να εμπλουτίζουν τη βιντεοθήκη με δικά τους βίντεο-κλιπ, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να μοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια και διαδραστικά μαθήματα που αξιοποιούν βίντεο, να μεταφράζουν και να προσαρμόζουν υλικό άλλων. Επιπλέον, θα παρέχεται υλικό εκπαίδευσης και προτάσεις αξιοποίησης του βίντεο σε σχολική τάξη ως εργαλείο ενεργητικής μάθησης.