Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε διεθνή έρευνα για τη χρήση του συνεργατικού εργαλείου wiki στo Facebook, την πιο διαδεδομένη κοινωνική πλατφόρμα αυτήν τη στιγμή. Η έρευνα διοργανώνεται από τη διεθνή ομάδα ερευνητών 21st Century Organisations (http://www.facebook.com/group.php?gid=2436782733).

Για να συμμετέχετε:

1. Κάνετε εγγραφή και κατασκευάζετε το προφίλ σας http://www.facebook.com/.

2. Κάνετε εγγραφή στο group Hellenes Educators


(http://www.facebook.com/group.php?gid=5925294253)

3. Παίρνετε μέρος στη συνεργατική συγγραφή wiki για μια εβδομάδα τουλάχιστον με θέμα ¨η χρήση των πολυμέσων στην εκπαίδευση: εμπειρίες και προοπτικές¨ (MULTIMEDIA IN EDUCATION) στα wiki :
http://apps.facebook.com/wikimono/page?page_gid=3270

(απλό περιβάλλον με τις βασικές δυνατότητες) και
http://editthis.info/multimediaeduc/Main_Page

(πλήρες περιβάλλον σύνθεσης και δόμησης κειμένου συνεργατικά)


Συζητάμε ιδέες και προβλήματα είτε στους Hellenes Educators είτε στο Community portal (ο ιστοχώρος της κοινότητας) για το δεύτερο wiki.

4. Συμπληρώνετε δυο ερωτηματολόγια, στην αρχή και στο τέλος της συμμετοχής σας.

Γιατί να πάρετε μέρος στην έρευνα;

1. Γνωριμία με τις νέες κοινωνικές πλατφόρμες του web 2.0
2. Ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων μέσα από το Facebook
3. Γνωριμία με το διαδικτυακό συνεργατικό εργαλείο wiki
4. Ανταλλαγή των εμπειριών μας από τη χρήση των πολυμέσων στην τάξη
5. Συνδημιουργία αρχείου σε μορφή wiki με τις εμπειρίες μας για τη χρήση των πολυμέσων στην εκπαίδευση


Έναρξη & λήξη έρευνας : 11-2-2008 έως 21-2-2008