Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗhttp://paratiritirio-in-education.blogspot.com/

Το ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. είναι Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Καλούμε όσες και όσους εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, γονείς, ενεργούς πολίτες επιθυμούν να εμπλακούν και να βοηθήσουν, ο καθένας στο βαθμό που μπορεί, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alionar@otenet.gr